Stille hoop

 

Soms zie ik jouw dood-gezicht
in een spiegel vol verwijten


herneem ik de intense stilte
in een ademloos gevoelig hart


voel ik de tijd
die ons alleen laat

in onbeantwoord vragen
ben ik jouw ziel in dood


zijn blijven dragen.

 

Als een ongeschreven brief

stille hoop in bange dagen

 

 

 

© Violette Z.

 

herzien –

 

Nooit ( Onverwerkte liefde )

 

Ga naar boven