Droomverhaal

Vriendelijke mensen,


zijn verhaal was

waar de droom zich uitstrekte

in opdracht van

Haagse brieven


in teder verlangen

vertrouwelijke vertrouwelijkheid

uit diepe duisternis

van zijn sombere ziel


en hij genoot

van het gevoel van antwoord

tot de realiteit hem deed ontwaken

nachten waren verstreken

in bittere eenzaamheid

tot volle wasdom gekomen

slechts een schim van de liefde

in zijn jeugdige herinneringen.© mobar

 

Add comment