Zoektocht in gedichtenland


Een dichter, ook wel poëet,
is een schrijver die gespecialiseerd is
in het schrijven
van poëzie (gedichten).
...
...
Poëzie, of ook wel dichtkunst,
kan worden omschreven
als een literair genre
dat uit gedichten bestaat.
...
In z'n algemeenheid is poëzie
(traditioneel aangeduid
met de term lyriek),
net als de andere twee traditionele
literaire genres
(epiek en drama), zeer moeilijk
helder en duidelijk
af te bakenen.
.........
Tussen verschillende tekstsoorten
en genres vinden constant kruisbestuivingen plaats, conventies worden met de voeten getreden
of er worden nieuwe conventies uitgevonden.
Literatuur is dynamisch
en dus aan veranderingen onderhevig.


(Bron: Nederlandse Wikipedia)
.......

Ga naar boven