Engelse taal

 

Engelse taal

Het Engels (English)
behoort tot de West-Germaanse tak
van de Germaanse talen en is verwant
aan het Schots en het Fries.
In mindere mate is het verwant
met het Nederlands, Duits en de Scandinavische talen.

Het Engels heeft een grote invloed ondergaan
van het Frans, door de eeuwenlange
Normandische overheersing van Engeland.

Ook zijn er veel leenwoorden
uit andere Romaanse talen (Latijn, Spaans en Italiaans).

Het heeft ongeveer 354 miljoen moedertaalsprekers
en meer dan een miljard mensen die het als tweede taal spreken.
Het Engels is de taal die het meest wordt onderwezen en begrepen over de hele wereld.
Bron: Wikipedia.

 

 

Engels taalgebied

 

Zoektocht in gedichtenland

William Shakespeare (1564-1616) is de allergrootste van alle grote Britse schrijvers. Zijn bekende toneelwerken bevatten vele pareltjes van poëzie, maar daarnaast schreef Shakespeare sublieme sonnetten die tot de beste van de wereldliteratuur behoren. In de meeste van die gedichten, helder van taal en perfect van vorm, richt de dichter zich tot een jonge edelman van zeldzame schoonheid die hij aanspreekt als Lord of my love, terwijl de laatste sonnetten handelen over een mysterieuze Dark Lady. Dit leidde eeuwenlang, tot op de dag van vandaag, tot speculaties over de ware identiteit van de jongeling en de donkere vrouw, en meteen ook tot gissingen over de seksuele identiteit van de dichter. Wat echter niet ter discussie staat, is de universele schoonheid die van Shakespeares sonnetten blijft uitgaan.
...

Ga naar boven