Tradities

 

Om bij de tradities te blijven

 

ik wilde je niet kwetsen

of trouw blijven ten koste van alles

in de zin van familieverbanden

en alles wat ons volk verkeerd deed

in verloren gegane eeuwen

 

mijn hart is als een berg

gesleten door erosie

met afvallend gesteente

geen enkele eruptie

of een vulkaan

die inwendig borrelt

ongeduldig

 

er stroomt een rivier door mijn hart

die alle illusies overbodig maakt

ik kan je op die manier nooit kwetsen.

 

 

 

Onslow Mekkingtos

Ga naar boven