Schrijven moet je doen

Belang en waarheid

Schrijven

 

Beschrijving, dialoog, handeling.

Album: Schrijven

 

Datum: 31-3-2012

 

Weergaven: 1276

Schrijven deel 1 - 3

Datum: 21-11-2012
Weergaven: 228

Schrijven

Boeken over schrijven:
De kunst van het schrijven

De kunst van het schrijven


Schrijven

Dit zijn aantekeningen en citaten uit het boek
van John Gardner: De kunst van het schrijven.

Er is tijd en veel oefening nodig om te leren schrijven.
(Veel beroepsschrijvers zijn ongevaarlijke tegenstanders.)

Deel 1 Opmerkingen over de literair – esthetische theorie

1 Esthetische wetten en het artistieke mysterie
Kunstwerk volgens eigen normen beoordeeld.
Esthetische wetten zijn niet absoluut.
Wat uit de verbeelding voortkomt moet de schrijver met koel overleg ordenen. Doordringen tot de waarheid, helder en intuïtief.
Wat probeert het verhaal te betekenen?
Inventiviteit. Gezonde menselijkheid.
Betrouwbaarheid in het beoordelen.
Vermogen om de wereld om hem heen te zien en te begrijpen.
De waarheid staat niet in hoog aanzien
wanneer iedereen het over eens is wat de waarheid is
en er niemand in de buurt is om het op te nemen voor het standpunt dat is verworpen.
.
Ontdekken en overbrengen. Het ontdekken en overbrengen van de betekenis.

Begrippen: Axioma, een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering.

Schrijven deel 1 - 2
2
Elementaire vaardigheden, genre en fictie als droom
.
Genre
.
Basisprincipes
Gebeurtenissen - echt gebeurd zijn. poëtisch geloof.
(Het feit dat het verhaal waar is ... )
In alle grote genres vormen levendige details
het levenssap van fictie. In goede fictie worden we met hart en ziel door de droom in beslag genomen. Levendig en ononderbroken.

'Metafictie'


Begrippen:
Syntaxis
een studie die in ruime zin alles omvat
wat met de opbouw en structuur
van zinnen te maken heeft.

3
Belang en waarheid. Het artistieke visioen.
Niets kan voor de lezer interessant worden
als het niet eerst voor de schrijver van essentieel belang
is geweest.
.
Geen enkel verhaal kan van blijvend belang zijn wanneer de gedachtegang verward, dwaas of gewoon fout is. ".."

Ontdaan van de vrije wil zijn mensen alleen nog maar
van wetenschappelijk of sentimenteel belang.We moeten de personages van de schrijver wonderbaarlijk helder voor ons zien. Overeenstemming tussen doel en middelen, vorm en functie.
Liefde voor de mensen en de wereld
Personages
Vorm en functie
.
4 Met afictie, deconstructie en aanrommelen.
Deel 2
Opmerkingen over het fictionele proces

5
Veelvoorkomende fouten
.....


De levendige en ononderbroken fictionele droom
is het allerbelangrijkste begrip uit de fictietheorie die ik kort heb samengevat.

ruimte - personages - gebeurtenissen : zien.

Een scène kan niet levendig zijn als de schrijver te weinig details geeft om de verbeeldingskracht van de lezer te stimuleren en te leiden. (,)

deel 2 - 6 Techniek
6
Techniek
De schrijver heeft artistiek meesterschap nodig.
Beperkt probleem.
.
Een passage met een beschrijving.
Een passage met een dialoog.
Een passage met een handeling.
.
Eenheid voor eenheid.
.
Woordenschat.
.
deel 2 -7 Het opzetten van een intrige

Belang en waarheid


(Dit zijn aantekenigen en citaten uit het boek
van John Gardner: De kunst van het schrijven.)3
Belang en waarheid.

Het artistieke visioen.

Niets kan
voor de lezer interessant worden
als het niet eerst
voor de schrijver van essentieel belang
is geweest.
.
Geen enkel verhaal kan van blijvend belang zijn
wanneer de gedachtegang verward, dwaas of gewoon fout is. ".."

Ontdaan van de vrije wil
zijn mensen alleen nog maar
van wetenschappelijk of sentimenteel belang.

We moeten de personages van de schrijver
wonderbaarlijk helder voor ons zien.
Overeenstemming tussen doel en middelen, vorm en functie.

Liefde voor de mensen en de wereld
Personages
Vorm en functie
.
4 Met afictie, deconstructie en aanrommelen.


Voetnoot:
In de wikipedia staat het volgende over waarheid:
Waarheid is een begrip dat min of meer synoniem is met echtheid, geldigheid, juistheid. Het adjectief 'waar' wordt in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. In dit verband kan men het contrasteren met iemand die met opzet onwaarheid spreekt, en dus liegt. Waarheid kan echter ook worden toegeschreven aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem. Wat waarheid precies betekent is onderwerp van discussie, die ver in de geschiedenis teruggaat. De vraag naar de aard van waarheid is van belang omdat de mens prefereert te geloven in dat wat waar is en spontaan niet in staat lijkt te zijn te weten wat waar is en wat niet. Dit uit zich bijvoorbeeld in het gegeven dat mensen tegengestelde meningen kunnen verdedigen waarvan beide worden geclaimd 'waar' te zijn.

Waarheden kunnen een beperkte geldigheid hebben, afhankelijk van het referentiekader: de uitspraak '1 en 1 is 2' is geldig voor getallen uit het decimale stelsel, maar niet voor binaire getallen. Op dezelfde manier kan een waarheid persoonsafhankelijk zijn: de uitspraak 'vis is lekker' geldt voor de een wel, voor de ander niet. De uitspraak: 'persoon A houdt van vis' houdt daar rekening mee.

Tegenover relativisme of contextualisme, dat stelt dat waarheid afhankelijk is van de context, bestaan er ook universalistische opvattingen waarmee er bijvoorbeeld gestreefd kan worden naar een "overkoepelende waarheid" die in alle omstandigheden geldt, en die ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden (of axioma's) op een hoger niveau met elkaar kan verzoenen.
Losse tips
1. Werk je personages uit


weg met die bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden!

Ga naar boven