Horizon

 

Het is misschien in werkelijkheid
vijftig dwaze dromen verderop

dat land waar jij verdwijnt in jouw dans
veel tijd om te schrijven heb ik niet

maar ik vertel je over muziek
over het voedsel van mijn volk

er is geen tijd om na te denken
jij staat daar waar mijn wereld eindigt

en zwaait er naar de wolken
met niets anders om over te peinzen

dan de afscheidsbrief die ik
nooit voor je heb willen schrijven

er is een wereld van verschil
tussen wat ik over je denk

en wat ik voor je voel
jij staat daar waar mijn woorden zwijgen

jij staart er naar de maan
niets anders om over te schrijven

dan de afscheidsbrief die jij
nooit voor mij hebt willen schrijven

het is misschien zestig dromen verderop
dat land waar jij nu danst

en veel tijd om je te missen heb ik niet
maar ik vertel je over mijn naakte ziel

over de voeding voor mijn geest
er is weer tijd om na te denken.

© mobar.

 

 

Ga naar boven