Boekenkast

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) is de grootste Duitse dichter aller tijden en geldt zowat als het monster sacré van de hele Germaanse cultuur. Mede door dat imago van onaantastbaar monument lijkt het vaak alsof ook zijn werk bestaat uit doodernstige en hooggegrepen gedachten. Zijn poëzie getuigt echter niet altijd van een monumentale ernst, Goethe schreef ook grappige en lichte verzen, zelfs al eens op het platvloerse af. Vreemd genoeg bleken er van de Duitse dichtersvorst weinig gedichten in het Nederlands vertaald te zijn. Deze bloemlezing voorziet in deze leemte. De selectie bevat werk van uiteenlopende aard en uit alle periodes van zijn lange leven. Ze biedt een prachtige introductie van de onevenaarbare originaliteit en de blijvende frisheid van Goethes poëzie.
Goethe
........

Baudelaire is immers dé dichter van de spleen, de zwaarmoedigheid.
De bloemen van den booze.
Charles Baudelaire (1821-1867) beschouwde zichzelf als een 'vervloekte dichter'. Hij wordt algemeen erkend als de grondlegger van alle moderne poëzie. In Les fleurs du mal, een hoogtepunt uit de wereldliteratuur, beschreef hij als eerste de moderne mens in al zijn verscheurdheid en verveling, zelfpijniging en twijfel, met een overheersend besef van onontkoombaar verlies. Nadien schreef Baudelaire nog een reeks prozagedichten: Le spleen de Paris. Vele van die gedichten beschrijven de waarnemingen van een wandelaar in Parijs, voor wie het anoniem verwijlen in de massa , 'le bain de foule', essentieel is. Baudelaire gebruikte als eerste de grote stad als metafoor voor de existentie van de moderne mens. Daarmee was hij tevens een voorbeeld voor de dichter-flaneur die later het stadsleven zal verheerlijken.
Baudelaire
.........
Borges
...
Aragons eerste gedichten zijn geïnspireerd door het surrealisme. Zijn eerste dichtbundel, Feu de joie (1919), toont het optimisme aan het begin van de surrealistische beweging. Zijn jonge gedichten zijn ook een mooi voorbeeld van de jonge dichter die zich afzet tegen de maatschappij en daarbij moedwillig de extreme kanten van het anarchisme opzoekt.
Aragon
............
Lijst van Engelstalige dichters
W.H. Auden
..........
..........
Samuel Beckett
...

....
Poesjkin wordt algemeen beschouwd als de grootste Russische dichter, en tevens als één van de grootste dichters uit de wereldliteratuur. Samen met andere grote Russische schrijvers, zoals Lermontov, Gogol, Toergenjev, Dostojevski, Tolstoj en Tsjechov behoort Poesjkin tot de zogenoemde 'gouden eeuw' van de Russische literatuur.
Alexander Poesjkin
....
...
Emily Dickinson (1830-1886) is een van de meest intrigerende figuren uit de Amerikaanse literatuur. Tijdens haar leven slaagde ze er nauwelijks in haar gedichten gepubliceerd te krijgen, maar na haar dood groeide ze uit tot de belangrijkste dichteres van de negentiende eeuw. Algemene erkenning kreeg haar werk pas in de twintigste eeuw. Dickinsons gedichten, met hun speciale interpunctie en vrije verzen, klinken vandaag nog steeds verrassend eigentijds. Er is veel gespeculeerd over wie haar destijds inspireerde tot haar liefdesgedichten, maar deze biografische kwesties zijn volkomen ondergeschikt aan het bijzonder originele werk dat ze heeft nagelaten. Telkens opnieuw spreken haar eigenzinnige maar universele gedichten met hun verrassende charme een nieuwe generatie poëzieliefhebbers aan. Deze bloemlezing biedt een mooie staalkaart van haar fascinerende poëtische universum.
...

.........
.........

Lijst van Nederlandstalige dichters

Hij wordt beschouwd
als een van de belangrijkste dichters in de twintigste-eeuwse Nederlandse poëzie.
Zijn werk werd onderscheiden met onder meer de P.C. Hooftprijs en de Constantijn Huygensprijs.
Gerrit Achterberg

Al een aantal keren gelezen in zijn verzamelde gedichten. Een fascinerende dichter.
Een favoriet Achterberg gedicht is het gedicht Welkom.


Dichter, muzikant en beeldend kunstenaar,
Armando

Ik heb een aantal van zijn schilderijen gezien, nog geen gedichten van gelezen.

Meest verkopende dichter van Nederland:
Nel Benschop
Pastorale gedichten.

Winnares V.S.B poëzieprijs
Anneke Brassinga


Zijn pseudoniem J.B. Charles was oorspronkelijk een schuilnaam in het verzet
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De oorlog heeft op zijn werk ook een sterk stempel gedrukt.

J.B. Charles
Lijst van Nederlandstalige dichters

Hij wordt beschouwd
als een van de belangrijkste dichters in de twintigste-eeuwse Nederlandse poëzie.
Zijn werk werd onderscheiden met onder meer de P.C. Hooftprijs en de Constantijn Huygensprijs.
Gerrit Achterberg
Al een aantal keren gelezen in zijn verzamelde gedichten. Een fascinerende dichter.
Een favoriet Achterberg gedicht is het gedicht Welkom.

Dichter, muzikant en beeldend kunstenaar,
Armando
Ik heb een aantal van zijn schilderijen gezien, nog geen gedichten van gelezen.

Meest verkopende dichter van Nederland:
Nel Benschop
Pastorale gedichten.

Winnares V.S.B poëzieprijs
Anneke Brassinga

Zijn pseudoniem J.B. Charles was oorspronkelijk een schuilnaam in het verzet
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De oorlog heeft op zijn werk ook een sterk stempel gedrukt.
J.B. Charles

Ga naar boven